Нашата Мисия

Мисията на сдружение „ЖАНЕТА” е да помага на децата и семействата от гр. Разград да живеят по-добре.

АДРЕС:

7200 гр. Разград бул. “България” N 4

ТЕЛЕФОНИ:

+359 84 66 02 83

РАБОТНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
08:30 17:00