АнтиСПИН кампания

В петък, 16 май, РИОКОЗ – Разград, съвместно с Центъра за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА”, проведе среща с наши клиенти по въпроса за ХИВ и СПИН и начините за предпазване на младото поколение с коварния вирус.
На младите хора бе представена презентация, от която те научиха как могат да се предпазят от коварната болест и кога не носят риск от зараза. Всички наши клиенти  участваха с интерес в проведената дискусия, а след нея получиха информационни тематични материали.