Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ организират Национален Информационен Ден за Осиновяването

На 26 септември, петък, СНЦ "ЖАНЕТА" ще проведе Ден на осиновителите от Разград и региона. В офиса на сдружението на бул.”България” 4 в областния град всички семейства, осиновили деца на различни възрасти, ще получат информационни материали и достъп до тематични филми, от които да разберат трудностите,  които ще срещнат или вече са срещнали с осиновените си хлапета,  и как да се справят с тях.
На събитието ще присъстват специалисти, които са готови да окажат подкрепа на семействата с професионални консултации.
Целта на срещата е осиновителите от Лудогорието и хората, които желаят да станат такива, да получат възможност да обменят опит, да ползват нарочна литература и да се допитват до компетентни експерти в тази област.
В помощ на осиновителите и кандидат-осиновителите в Разград предстои да бъде създадена група за взаимопомощ, за да повишат те своите родителски умения и капацитет.
Сдружение „ЖАНЕТА” провежда  от 2008 година  обучения на кандидат-осиновители и консултира семействата при поведенчески проблеми на техните деца. 
В Националния Информационен Ден за осиновяването в офиса на „ЖАНЕТА” са поканени всички заинтересовани по темата хора.