Центърът за обществена подкрепа в Разград организира конкурс за есе и рисунка

Центърът за обществена подкрепа към Сдружение „ЖАНЕТА” се включва в кампания за превенция на ранните бракове.  Целта на инициативата е да се предостави възможност на децата и младите хора да изразят своя глас по темата за ранните бракове. Тя е насочена към повишаване на информираността на децата, младежите, техните родители и общността и провокиране на обществен дебат по темата.   
Във връзка с кампанията Сдружението организира конкурс за рисунка и есе сред учениците от 5 до 8 клас в основните училища в община Разград на тема „Искам да се уча, искам да сполуча“. 
Творбите ще се събират на адрес: гр.Разград, бул.“България“№ 4, в офиса на сдружението.
Срокът за представянето им е 10 май 2016 г. Предвидено е творбите да се оценяват и да се отличат и наградят най- добрите.
Връчването на награди и обявяване на победителите ще бъде на 20 май в офиса на Центъра, където ще се проведе заключителен хепънинг с участниците.
Проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” се изпълнява от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет в партньорство с община Кюстендил и фондация „Здраве и социално развитие” и е финансиран от Фондация ВЕЛУКС.