Девет деца от приемни семейства ще се учат да свирят и да пеят в проект на Детската музикална школа „Илия Бърнев” гр. Разград към НЧ „Развитие” и сдружение „Вега – С”

В началото на месец Май се дава стартът на Социален център за деца таланти към Детската музикална школа „Илия Бърнев” гр. Разград, в който девет талантливи деца от приемни семейства и едно дете от Центъра за настаняване от семеен тип, всички те от гр. Разград, ще развиват таланта си да пеят, да свират на китара и пиано.

Специално на откриването на Социалния център в гр. Разград бяха Ирена Анастасова и Драгомир Драганов. Тяхна е била идеята да търсят, откриват и развиват присъщите музикални дарби на децата от специализираните институции и да им помагат да преживеят трудностите от това, че живеят в различна среда. Драгомир Драганов каза, че децата от домовете имат нужда някой да развива талантите им, независимо какви са те.

Благодарение на съпричастността на г-жа Надежда Радославова, Директор на Музикалната школа „Илия Бърнев” в гр. Разград, която откликва на идеята за създаването на Социален център за деца таланти в нашия град и на финансовата подкрепа на г-н Светослав Караджов – директор на „Амилум България” АД, десет деца ще имат възможността да се докоснат до музиката и да й се радват като развият музикалния си талант.

Обучението на децата ще се извършва индивидуално в музикалната школа, два пъти седмично с помощта на младите музикални наставници Явор, Иванна и Александрина.
От Центъра за обществена подкрепа към СНЦ „ЖАНЕТА” се радваме за добрата инициатива и на възможността децата да срещнат подходящите хора, за да развият своите заложби.