Дузина организации от страната обсъждаха работата с деца и семейства в риск

На 4 февруари 2016 година Разград бе домакин на регионална среща на Национална мрежа за деца. Във форума, чиито домакин бе Центърът за обществена подкрепа към Сдружение „ЖАНЕТА”,  участваха повече от дузина организации от страната, които работят с деца и семейства в риск. 
Участниците в срещата споделиха опит и добри практики, обсъждаха партньорствата между институциите на местно и регионално ниво, разискваха актуални въпроси за развитието на социалния сектор и предизвикателствата, които стоят пред него. 
За форум в Разград дойде Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за деца, Мария Брестничка – координатор, и Атанас Енчев – регионален координатор на Североизточен централен район.
Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с деца и семейства в цялата страна. Тя е създадена през 2003 година като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 година придобива статута на неправителствена организация в обществена полза.