ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В ГР. РАЗГРАД ПРЕМИНА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ГРУПОВА РАБОТА НА РОДИТЕЛИ НА ТЕМА „ВЪЗПИТАНИЕ БЕЗ ШАМАРИ”

От 19 до 20 Ноември 2012 г., екипите на Центъра за обществена подкрепа – гр. Разград, заедно с екипа на Центъра за обществена подкрепа – гр. Нови пазар, преминаха обучение за водене на обучителни семинари за родители на деца от 0 до 6 години на тема „Възпитание без шамари – как да се поставят граници пред детето с любов и уважаение.”

Обучението води екип на Институт за социални дейности и практики – гр. София по международен проект „Дом без насилие за всяко дете" на програма Дафне на Европейската комисия с участието неправителствени организации от Полша, България, Литва и Латвия.

Целта на обучението беше специалистите от двата Центъра да се подготвят да водят обучителни семинари за родители на деца от 0 до 6 години за това как да придобият умения за разширяване и усъвършенстване на възпитателните си подходи, които ще помогнат да възпитават децата си без насилие.