Гореща телефонна линия 084 660283 за крайно бедни от Разград в кризата с COVID-19

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ към Сдружение „ЖАНЕТА” в Разград разкри гореща телефонна линия за крайно бедни, които в кризата с коронавируса се нуждаят от подпомагане, за да се изхранват. На телефон: 084 66 02 83 в делнични дни от 9.00 до 17.00 часа  се приемат заявки от лица, които се нуждаят от помощ за собственото си оцеляване.
По телефона специалист от услугата  извършва анкетно проучване и  преценка степента на спешност на обаждането.  Приемат  се и се обработват данните на хора, самотноживеещи възрастни с ниски доходи, които нямат близки на територията на община Разград, трудноподвижни хора и хора с увреждания, семейства, които към настоящият момент са останали без доходи.
За да бъде събран ресурс за подпомагане на крайно бедните, Община Разград е разкрила банкова сметка: IBAN: BG 62TEXI95435105985600 BIC: TEXIBGSF за дарения в извънредното положение.
Средствата по нея ще бъдат разпределени за приготвяне на храна в Домашен социален патронаж или опаковани хранителни продукти Български червен кръст -. Разград , които ще се разпределят между нуждаещите се
Също така се приемат и хранителни продукти  в БЧК или такива за приготвяне на топъл обяд със сертификат за качество в Домашен социален патронаж.
Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/  също приема и дълготрайни хранителни провизии от дарители, с които да обезпечава спешни  хранителни нужди на най-уязвимите групи хора.
На извънредна работна среща в сряда, 25 март, на която присъстваха заместник-кметът Милена Орешкова, директорът и изпълнителния директор на СНЦ "ЖАНЕТА" - Росен Аврамов и представители на социални услуги, институции и организации с хуманитарна насоченост, стана ясно, че  на първо време девет семейства от потребителите на ЦОП и шест от отдел „Закрила на детето” вече имат такава необходимост.