Информационна седмица на осиновяването


С Петър Василев-Директор ЦОП, разговаря Садет Кърова-bta

Въпрос: Г-н Василев, Центърът за обществена подкрепа към Сдружение "Жанета" в Разград работи по темата за осиновяването от дълги години. Колко кандидат-осиновители са подкрепени досега от екипа му?
Отговор: Подкрепени или по-скоро кандидат-осиновители, преминали през Центъра от 2011 г. до днес, са 119 души. Една част от тях са хора без партньор в семейния живот, а по-голямата част от кандидат-осиновителите са семейни двойки.

Въпрос: Кои са темите и въпросите, които вълнуват кандидат-осиновителите?
Отговор: Първо следва да отбележим факта, че при някои кандидат-осиновители решението да станат такива е все още трудно решение. Но с помощта на специалистите от Центъра предприемането на тази стъпка за участие в обучение за осиновители е по-лесно. Кандидатите за осиновители по време на самото обучение проявяват интерес относно процедурата по осиновяване, набора необходими документи, задължителното обучение, лични срещи и разговори с други осиновители, подкрепа след осиновяването. Но след време осиновителите с отговорност се допитват до специалистите ни относно разкриването на тайната на осиновяването - как и кога е най-подходящото време да кажат на детето си.

Въпрос: Кой е най-често срещаният проблем, с който се сблъскват осиновителите?
Отговор: Трудностите, които срещат осиновителите, са сходни с трудностите, които среща всеки един родител в отглеждането и възпитанието на децата. Трудности се срещат най-вече в тийнейджърската възраст, когато децата искат да бъдат по-самостоятелни, имат желание да излизат до късно, спада мотивацията за учене. Поради това кандидатите за осиновители по-често предпочитат да осиновят деца в ранна детска възраст.

Въпрос: Може ли да се каже, че сега осиновителите са по-информирани и по-компетентни по отношение на това, което им предстои?
Отговор: Да, разбира се. От 2011 г. досега, светът на комуникациите се разви с такъв темп, че всеки има достъп до всяка информация - било през социалните мрежи или през печатните издания. Хората, желаещи да станат осиновители, се запознават дори и в детайли по темата "Осиновяване".

Въпрос: Промени ли се отношението на обществото към хората, които правят съзнателния избор да станат осиновители, както и към осиновените деца?
Отговор: Все още у нас се забелязва липсата на толерантно отношение към осиновените и родителите-осиновители. Все още осиновяването е като акт, който трябва да се държи в тайна. А всъщност, нашата цел е да покажем, че осиновяването е акт на любов, нещо достойно и е необходимо обществеността да промени нагласите си по тази тема.

Въпрос: Във вашата практика се срещате с много хора, които се двоумят дали да направят стъпката да осиновят дете, как ги насърчавате, какво им казвате, за да се избавят от съмненията, все пак това е особено чувствителна и болезнена тема?
Отговор: Както вече казах, осиновяването е акт на любов. За да осиновиш дете, трябва първо да си отговорен като човек, да си готов да дадеш цялата си енергия на нещо ново и променящо тотално живота ти - детето. С осиновяването животът ти става изпълнен с много повече смисъл. Всеки осиновител трябва да знае, дълбоко в себе си, че прави най-голямото добро, дава бъдеще и любов на безценното в човешкия свят - детето.

Въпрос: Г-н Василев, с какви инициативи Центърът за обществена подкрепа в Разград ще отбележи Националната информационна седмица за осиновяването?
Отговор: Тази година, Сдружение "Жанета" ще отбележи Националната информационна седмица за осиновяването на 27-и октомври. На сайта на сдружението - www.janeta.bg и във Фейсбук страницата ни ще бъде качена покана за желаещите, вече осиновители, да се включат в инициативата. През целия ден вратите ще са отворени за въпроси, свързани с информация относно осиновяването, правото на осиновените хора на достъп до информация за биологичния произход, тайната на осиновяването. Хората ще могат да задават въпроси, които ги вълнуват, както и да споделят личен опит.
Специалистите ще представят предизвикателствата, които срещат в работата си по отношение на осиновяването. В отделно помещение ще бъдат поставени за ползване четива, свързани с осиновяването, както и отразяващи процедурите по целия процес на осиновяване.
През пролетта ще проведем традиционния детски празник "Щъркелов ден".

Въпрос: Ръководеният от Вас Център предлага и други услуги. Бихте ли разказали накратко за тях?
Отговор: Стартиралият нов Закон за социалните услуги и Правилник за прилагането му установиха нови правила при лицензирането на доставчиците на социални услуги. Сдружение "Жанета" е притежател на шест лицензирани услуги - "Общностна работа", "Терапия и рехабилитация", "Обучение за придобиване на умения", "Осигуряване на подслон", "Информиране и консултиране", "Застъпничество и посредничество".
Оказваните услуги са двайсет, като сред тях са "Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (0-3 год.)", "Здравно консултиране и семейно планиране", "Подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство", "Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране", "Работа с кандидат-осиновители", "Подкрепа на дете, на което предстои настаняване в приемно семейство", "Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и младежи, при напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство", "Превенция на отпадането от училище. Работа с деца и семейства отпаднали и в риск от отпадане от училище".

Въпрос: Ограниченията заради пандемията оказаха ли влияние върху работата Ви? Какви предизвикателства предстоят пред екипа на Центъра в тези трудни времена?
Отговор: Ограниченията поради ковид пандемията оказаха влияние във всички сфери на живота. Центърът не беше подминат. Затрудненията бяха свързани най-често с налагащата се дистанционна работа, особено през зимните месеци на 2020-2021 г., но въпреки това работата по случаите продължи. Ограничение се наложи при организацията и провеждането на плануваните групови работи и организирането на масови занимания.
Предизвикателства винаги има - продължаващата пандемична обстановка, новите законови правила и свързаните с тях дейности ще ни направят по-гъвкави и, надявам се, все така ефективни. Осезаемото покачване на цените на всички стоки, материали ще повлияе на качеството на всички услуги, зависещи от финансов ресурс. Но ние сме оптимисти - "След дъжд винаги изгрява слънце".
/РЗ/