Конкурс за длъжността "психолог" в ЦОП-Разград

Център за обществена подкрепа Разград, управляван от Сдружение „ЖАНЕТА”  търси кандидат за длъжността „психолог“.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. • Висше образование бакалавър или магистър по психология;
    • Компютърна грамотност и работа с офис техника;
    • Професионален опит в работата с деца и семейства е предимство;
    • Умения за работа в екип;
    • Предимство е опит в индивидуална и групова работа с деца и/или възрастни;
2. Подборът ще се проведе чрез:
    -документи
    -тест
    -събеседване
Очакваме кандидатите да изпратят професионална автобиография и мотивационно писмо до 29.10.2021 г. на e-mail: coprz@abv.bg; waieta@abv.bg  или  в офиса на Сдружение „ЖАНЕТА” в гр. Разград, бул. „България” №4   от 9,00 до 17,00 часа
За допълнителна информация: Петър Василев - Директор, тел. 084 660283
Грациела Ранкова-Председател УС, тел:0898537434