Лекция – беседа на тема как да се предпазим от СПИН за младежите посещаващи Центъра за обществена подкрепа -Разград

На 30 Ноември /Петък/ 2012 г. в Центъра за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА” се проведе беседа, с група младежи посещаващи Центъра, на тема какво представлява болестта СПИН и как да се предпазим от нея.
Лекцията се проведе по инициатива на Регионална здравна инспекция – Разград. Беседата пред младите хора води Емилия Петрова от РЗИ в Разград. Тя внимателно обясни на присъстващите какво представлява ХИВ и СПИН, какви са начините за разпространяване на болестта, информира къде в гр. Разград могат да се направят безплатни и анонимни консултации и изследвания за ХИВ/СПИН.

Г-жа Петрова раздаде на младежите презервативи и тетрадка, кориците, на която са изписани с важни твърдения отнасящи се до болестта.