Направи си сам...мартеница

В навечерието на Баба Марта клиентите на ЦОП участваха в групова работа за изработване на мартеници. За децата бяха осигурени разнообразни материали – конци, мъниста, камъчета, синци, литорки, заготовки.
Всеки един участник прояви творчество, креативност, идейност, като имаше възможност да си изработи толкова украшения, колкото успее, и да ги подари на любими хора, на които желае.
Клиентите на ЦОП работиха успешно в група, като си сътрудничиха, помагаха си и си разменяха мотиви. Те останаха доволни както от успешността на творенията си, така и от мисълта да зарадват близък човек за 1 март.