Обучение за екипа на ЦОП

На 5 и 6 април 2012 г. двама експерти от екипа на Център за обществена подкрепа- Разград взеха участие в обучение на тема "Интервюиране на деца" , обхващащо спецификата на интервюирането, видовете, фазите и характеристиките на интервюирането и неговите цели. Обучението се провежда в гр. София от сдружение "Институт за социални дейности и практики"