Конкурс за длъжностите "Психолог", "Педагог" и "Администратор база данни"

Център за обществена подкрепа Разград, управляван от Сдружение „ЖАНЕТА”  търси кандидати за длъжностите „психолог“, "педагог" и "администратор база данни".
Изисквания за заемане на длъжността:
1. • Висше образование бакалавър или магистър по съответната специалност;
    • Компютърна грамотност и работа с офис техника;
    • Професионален опит в работата с деца и семейства е предимство;
    • Умения за работа в екип;
    2. Подборът ще се проведе чрез:
     -документи
     -събеседване
Очакваме кандидатите да изпратят професионална автобиография и допълнителни квалификации до 31.03.2022 г. на e-mail: coprz@abv.bg; waieta@abv.bg  или  в офиса на Сдружение „ЖАНЕТА” в гр. Разград, бул. „България” №4   от 9,00 до 17,00 часа
За допълнителна информация: Петър Василев - Директор, тел. 084 660283
Грациела Ранкова-Председател УС, тел:0898537434