Поредно обучение на кандидати за приемни родители

В началото на седмицата 23 Юли 2012 г. в Центъра за обществена подкрепа към СНЦ „ЖАНЕТА” стартира поредното обучение за приемни родители. В обучението участват общо 6 човека от 4 семейства, кандидати за приемни родители, всички те са от Област Разград.
Като доставчици на социалната услуга „Приемна грижа” от 2007 г. до настоящия момент специалистите от  Център за обществена подкрепа към СНЦ „ЖАНЕТА”  , са обучили общо 99  жители на Област Разград които са проявили интерес към приемната грижа.
На обучението присъства и представител от екипа по приемна грижа във връзка с изпълнявания проект „Приеми ме” от Община Разград.
Обучението на кандидатите за приемни семейства съдържа базови модули и допълнителна квалификация за специфичните групи деца, нуждаещи се от настаняване в приемно семейство.
Обучението е задължителен елемент от целият процес на кандидатстване и оценка на кандитатите.
То съдържа различни елементи –дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, образователни филми, срещи с утвърдени приемни семейства .
Интерес в курсистите предизвикват темите за посрещане и раздяла с детето, контактите с биологичните родители, трудности в поведението на децата , раснали в институции.
филми по темата, споделяне на практически опит от професионални приемни родители.

Паралелно с обучението тече и оценяването на четирите семейства, като в най-скоро време броят на приемни семейства в общината и областта ще бъде увеличен.
Отправяме покана към желаещите да получат информация за услугата приемна грижа и възможността да кандидатстват за приемни родители да се обърнат към специалистите в Център за обществена подкрепа на адреса и телефоните на сдружението.