Проведено обучение на екипа на Център за обществена подкрепа

Екипът на Центъра за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА” в Разград участва в двудневно обучение по програма „Експерт” на Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Еквилибриум” – Русе.
Колективът на Центъра бе запознат с организацията и управлението на социални услуги в крайдунавския град, със спецификата на социалната работа с деца и семейства, с теориите за привързаността, с добри практики.
По време на обучението бяха прожектирани тематични филми и бяха представени практически въпроси, относно съпътстващата документация в дейността на ЦОП