РАБОТНА СРЕЩА- ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕТСКОТО И МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ

На 22 Март 2013 г. /Петък/, 30 деца от разградски училища взеха активно участие в  работна среща-обучение, организирана от сдружение „ЖАНЕТА” гр. Разград и  Център за ученическо техническо и научно творчество гр. Разград .  Обучители бяха  Станислав Додов и Иво Божков, представители на  Национална мрежа за децата, по проект: „Моето участие – право или задължение, реалност или привилегия?” в рамките на кампания на Министерството на образованието, младежта и науката за насърчаване на детското участие „Участвай и променяй”.

Кампанията обхваща провеждане на срещи на общинско ниво с млади хора и заинтересовани възрастни и национален конкурс за ученически проекти на тема: „Моето участие – право или задължение, реалност или привилегия?”.

Водещите разясниха, какво представлява детското участие, какво е разграничението на детското участие от други популярни виждания, свързани с децата и младите хора.

Децата и младежите вземаха активно участие в представяне на своите идеи  за това как биха могли да подобрят общността, в която живеят, направиха смели опити да вербализират и защитят идеите си пред връстниците си и по този начин да намират съмишленици за каузите си.

Станислав Додов обясни на разградските младежи, че детското участие се инициира от тях, а решенията за него се взимат заедно с възрастните. Той обясни също как да се предпазят от дефектите на възрастните като манипулацията при взимането на решения и „разтягането на локуми”, наречено токенизъм.

Какво могат да направят децата и младежите от гр. Разград оттук нататък?

Те със сигурност ще имат приятелската подкрепа на СНЦ „ЖАНЕТА”,  и ЦУНТН за това как да реализират идеята си, към кого да я адресират, за да бъдат чути.

С още по-голяма сигурност имат подкрепата, насърчението и окуражаването на Национална мрежа за децата, които очакват до 30 Април 2013 г. идейните проекти на децата на възраст между 14 и 18 години във връзка с националния конкурс за ученически проекти на тема: „Моето участие – право или задължение, реалност или привилегия?”.