Сдружение „ЖАНЕТА” търси кандидат за длъжността „Психолог“.

Център за обществена подкрепа  Разград, управляван от Сдружение „ЖАНЕТА”  търси кандидати за длъжността „психолог“.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование бакалавър или магистър по психология;
• Да притежава компютърна грамотност и умения;
• Професионален опит в работата с деца и семейства е предимство;
• Да притежава умения за работа в екип;
• Предимство са уменията за индивидуална и групова работа с деца и/или възрастни;
Очакваме кандидатите да изпратят професионална автобиография и мотивационно писмо до 05.04.2021 г.  на  coprz@abv.bg; waieta@abv.bg  или  в офиса на Сдружение „ЖАНЕТА” в гр. Разград, бул. „България” №4   от 9,00 до 17,00 часа
За допълнителна информация: Петър Василев - Директор, тел. 084 660283 
Грациела Ранкова-Председател УС, тел:0898537434