Сдружение „ЖАНЕТА” търси кандидати за длъжността „психолог“.

Център за обществена подкрепа  Разград  , управляван от Сдружение „ЖАНЕТА”  търси кандидати за длъжността „психолог“.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование бакалавър или магистър по психология
• Да притежава компютърна грамотност и умения;
• Професионален опит в работата с деца и семейства е предимство;
• Да притежава умения за работа в екип;
• Предимство са уменията за индивидуална и групова работа с деца и/или възрастни;
Очакваме кандидатите да изпратят професионална автобиография и мотивационно писмо  до 28.09.2018 г.  на   coprz@abv.bg   или  в офиса на Сдружение „ЖАНЕТА” в гр. Разград, бул. „България” № 4   от 8,30 до 17,00 часа
За допълнителна информация: Росен Аврамов - директор, тел. 084 660283 , 0879 612223