СНЦ „ЖАНЕТА” получи дарение на хранителни продукти от Фондация Българска Хранителна Банка и Сосиете Женерал „Експресбанк” Клон Разград

Дарение от хранителни продукти с общо количество: 117,074 кг. и на стойност: 269, 12 лв., в рамките на кампания “Седмица на солидарността – Събираме храна, даряваме надежда”, организирана от Българска Хранителна Банка и Сосиете Женерал „Експресбанк”, получи на 14 Юни 2012 г. сдружение „ЖАНЕТА” гр. Разград.

Дарените храни са събирани лично от служителите на Сосиете Женерал „Експресбанк” АД Клон Разград в ролята й на партньор на Фондация Българска Хранителна Банка.

Фондация Българска Хранителна Банка е учредена в края на м. Януари 2012 г. от няколко организации от гражданския сектор, компании от хранителната индустрия и от други бизнес сфери, обединили се около общата мисия да бъдат спомоществователи и свързващо звено между наличната и здравословна за консумация храна и тези, които нямат достъп до пълноценно хранене.

„Българска хранителна банка” се учредява като резултат от работата на Форум „Хранителни банки”, в рамките на който повече от 40 държавни, стопански и граждански организации са обсъждали и са се консолидирали около решението за структурата и основните стратегии за работа на „Българска хранителна банка”.

Организацията се създава като юридически самостоятелна организация в обществена полза, с основен предмет на дейност събиране и управление на дарени храни в съответствие с всички стандарти за безопасност и осигуряване на хранително подпомагане на широк кръг от хора целогодишно и дългосрочно.

Благодарение на дарените на СНЦ „ЖАНЕТА” хранителни продукти: брашно, сол, олио, консерви, макарони, леща, боб, лютеница, захар и други, успешно се подпомогнаха 11 нуждаещи се семейства от Община Разград, потребители на социални услуги в Центъра за обществена подкрепа към сдружението. Дарените хранителни продукти бяха раздадени от екипа на сдружение „ЖАНЕТА” на 22 и 23 Юни тази година на семейства с ниски доходи.

От сдружение „ЖАНЕТА” изказваме благодарността си на Фондация Българска Хранителна Банка и Сосиете Женерал Експресбанк АД Клон Разград за предоставените храни и сторената добрина. Надяваме се занапред сдружението ни да стане партньор на Фондация Българска Хранителна Банка и практиката за дарение на храни да се развие в дългосрочен план.