Срещи на професионалисти в сферата на ранното детско развитие в Разград

04 Ноември 2014 г. /Вторник/ беше повод в нашия град да се проведе работна среща на тема „Добри практики и качество на услугите в областта на ранното детско развитие и образование”, организирана от Национална мрежа за децата. На срещата присъстваха представители на детски градини от Област Разград, както и представители на членове на Мрежата от Североизточна България. Представители от СНЦ „ЖАНЕТА” бяха г-н Росен Аврамов – Изпълнителен директор на сдружението и Ружена Димитрова.

Срещата бе организирана по проект „Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, изпълняван от Националната мрежа за децата. Основната цел на проекта е да подкрепи развитието на услугите, насочени към ранното детско обучение и грижа с акцент превенция на отпадането от училище.

Концепцията за РДР пледира за ранното записване и включване на децата в ясли и детски градини. Услугите предлагащи се в тези детски заведения трябва да включват както физическо обгрижване, така и образователен компонент, за да подпомага умственото развитие на децата.
На срещата беше направен и анализ на европейското и национално законодателство в сферата на ранното детско образование и развитие и бяха представени различни интересни практики от нашата страна, както и от страни на ЕС като: Румъния, Ирландия, Шотландия и Босна и Херцеговина.

Национална мрежа за децата организира на 12 и 13 Ноември 2014 г. в гр. София среща с отговорните министерства, за да засилят вниманието им върху важността на РДР за децата и най-вече да се изгради работещ, надежден координационен механизъм между тях.