Участие на представител на екипа на ЦОП в обучение предотвратряване на рисковете, пред които са изправени българските деца, чиито родители са заминали да работят в чужбина

През изминалата седмица от 09 до 13 Април 2012 г., в гр. София се проведе обучение „Предотвратяване на рисковете, пред които са изправени българските деца, чиито родители са заминали да работят в чужбина”. В обучението, което беше организирано от Фондация „Социални практики в общността” гр. София и Национална Мрежа за Децата по Френската регионална програма „PROCOPIL”, взе участие и представител на Центъра за обществена подкрепа към СНЦ «ЖАНЕТА».

Целта на обучението беше да се повиши ефективността на специалистите, социални работници и психолози, при работата им с деца, чиито родители са в чужбина.

Обучители бяха представители от Франция, Молдова, Румъния и България. Те представиха своя практически опит по проблема и обогатиха знанията на специалистите, взели участие в обучението.

Обучението влючи освен темите за позитивното родителстване, подходи как емоционално да бъдат подкрепени децата, чиито родители отсъстват, подходи за учителите, как да работят с децата в извънкласни занимания, така и въпроси, свързани с образователната политика по отношение на децата, които имат забавяне в класовете или несъответствие в образователните равнища между страната, в която отиват и тази на българската образователна система.