Участие на представители от Центъра за обществена подкрепа към СНЦ „ЖАНЕТА” в информационната кампания на М-тел

На 04 Май 2012 г. в гр. Русе се проведе пресконференция, организирана от нашите близки приятели и партньори от Национална Мрежа за Децата и Български Дарителски Форум и инсотитуциите на Министерството на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето с благородната цел да се популяризира, колкото се може повече, приемната грижа сред хората.

Приемната грижа е наша дългогодишна кауза и затова специалистите от Центъра за обществена подкрепа към сдружението, работещи в тази насока повече от пет години в Община Разград, взеха активно участие в пресконференцията, заедно със специалистите от Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Русе, Отдел „Закрила на детето” – гр. Русе, различни медии и с медийното партньорство на Българска национална телевизия.

Мобилтел даде официално старт на мащабната кампания в подкрепа на приемната грижа „Приеми дете. Създай бъдеще” през месец Януари тази година.

От началото на януари 2012 година желаещите да станат приемни родители вече могат да подават своите заявления в дирекция „Социално подпомагане” в съответното населено място. Първите сто семейства, които заявят желание да приемат в дома си дете, лишено от родителски грижи, бъдат одобрени и в дома им бъде настанено дете, ще получават допълнително финансова помощ от Мобилтел. Подкрепата ще бъде в размер на 100 лева месечно в продължение на една година, които да покриват част от техните разходи. За пожелалите да се погрижат за отглеждането на дете с увреждане или приемат братчета и сестричета, подкрепата ще бъде удвоена.

Приемната грижа е възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители, да израснат в семейна среда, да установят емоционална връзка с приемните си родители, да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал за независим живот. Развитието на „социалната услуга”, като алтернатива на институционалното отглеждане на деца, е изключително важен елемент от реформата на настоящата система.

Проектът „Приеми дете. Създай бъдеще” подкрепя приетия от правителството План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той цели затварянето на 137 социални домове за деца в следващите 15 години и предотвратяване на изоставянето на деца в подобни институции. В тази връзка инициативата на Мобилтел е навременен отговор и на нуждата от приемни родители, която се очаква да възникне след влизането в сила през 2013 г. забрана за изоставяне на бебета от 0 до 3 в домове.

През 2011 г. има 395 нови одобрени приемни семейства, от тях 334 са професионални и 63 доброволни. Към края на 2011 г. общият брой на приемните семейства е 1 022, в които има настанени приблизително 900 деца. Към момента общо в България има 127 институции от различен тип, в които има настанени 6 266 деца. По последни данни само в Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. възраст има постъпили 2 500 бебета.

Всички желаещи да станат приемни родители могат да се обръщат към екипа на Центъра за обществена подкрепа за допълнителна информация и насоки.