Участие в разширено заседание на Управителния съвет на НМД 22-23.03.2012 г., гр. Добрич


На 22 и 23 Март 2012 г. в гр. Добрич се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Национална Мрежа за Децата, на която сдружение „ЖАНЕТА” е пълноправен член от м. Ноември 2011 г. На заседанието присъстваха Сашка Минчева – специалист социални дейности и Ружена Димитрова – експерт връзки с обществеността, както и представители на други неправителствени организации от Североизточна България – членове на Мрежата.

На разширеното заседание се обсъдиха важни за бъдещето развитие на Мрежата въпроси:
- Позицията на НМД относно начина на реализиране на процеса на деинституционализацията и работата с държавните институции с НПО сектора;
- Основните стратегически насоки на Национална Мрежа за Децата за периода 2012-2015 г., която ще се обсъжда на Общото събрание в началото на м. Юни;
- Наградите „Златна ябълка“ – номинации и участие на членовете;
- Подготовката на Общото събрание на Мрежата от 7-10.06.2012 г. в гр. Варна.

На разширеното заседание на УС на Мрежата стана ясно, че бъдещото развитие на социалната сфера в България ще изисква членовете на Мрежата все повече да увеличават експертизата си по различни важни моменти свързани със социалната политика за децата.