УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РОБЕРТ ШУМАН” В ГР. РАЗГРАД, НАПРАВИХА ДАРЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ СНЦ „ЖАНЕТА” ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА

УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РОБЕРТ ШУМАН” В ГР. РАЗГРАД, НАПРАВИХА ДАРЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
КЪМ СНЦ „ЖАНЕТА” ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА

За втора поредна година учениците от Професионалната гимназия по икономика „Роберт Шуман” в гр. Разград бяха щедри дарители на децата, нуждаещи се от подкрепа.

Тази година, по случай Деня на благотворителността, 19 Октомври, учениците от 10 „В” клас на Професионалната гимназия по икономика „Роберт Шуман” в гр. Разград решават, по собственана инициатива да организират, сред съучениците си в даскало, събиране на дрешки, обувки, детски книжки и пособия, които да бъдат дарени на деца нуждаещи се от подкрепа.

В благородното дело те биват подпомогнати от класния им ръководител - Дарина Василева, учителката по математика - Иваничка Димова и педагогическия съветник - Виктория Георгиева, които харесват много инициативата на младежите и ги подкрепят в организацията на каузата в гимназията.

По този начин, учениците от 10 „В” клас, по примера на своите по-големи съученици от същата гимназия, които са завършили тази пролет, успяват да увлекат съмишленици от цялото училище. Гимназистите - икономисти се включат в отбелязването на Деня на благотворителността – 19 Октомври с дарителски жест към нуждаещи се деца и младежи, които могат да бъдат, даже и близки съученици, за които не знаем.

Екипът на Центъра за обществена подкрепа към СНЦ „ЖАНЕТА” освен, че изказа своята признателност за дарението, което получи в понеделник, 29 Октомври 2012 г., от учениците от Професионалната гимназия по икономика „Роберт Шуман” гр. Разград, с техните инициатори от 10 „В” клас, окуражи младежите да бъдат, ако желаят, нейни бъдещи доброволци за инициативи в помощ и подкрепа на нуждаещите се деца и младежи.

Даренията ще бъдат раздадени от специалистите от Центъра за обществена подкрепа при пряката им работа с деца и семейства с нисък социален статус.