В Разград се проведе последната от поредицата кръгли маси за създаването на Регионален ресурсен център към Сдружение „ЖАНЕТА”

На 14 януари в Разград се състоя последната от поредицата кръгли маси в цялата област, организирани от Сдружение „ЖАНЕТА” по проект „Създаване на Ресурсен център за социални услуги за деца и семейства”. Досега срещи бяха проведени в общините Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Самуил и Цар Калоян.
Проектът е финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, като неговата продължителност е осемнадесет месеца.
В рамките на този период от време колективът на Сдружението ще бъде подготвен да предоставя обучения и супервизия на  доставчиците на социални услуги в региона. Обученията ще обхванат заетите в социалната сфера, специалистите от местната  власт, ресорни по проблемите на социалната политика, гражданския сектор.
Ресурсният център, който ще бъде изграден по проекта, ще се утвърди като обучителен орган в Лудогорието в сферата на социални услуги и ще формира професионална експертиза в социалната сфера на местно ниво, като продължи да предоставя обучения и супервизия.
Устойчивостта на проекта предвижда и за в бъдеще общините, социалните институции и ведомства да могат да разчитат на Регионалния ресурсен център както за поддържане качеството на социалните услуги, които предоставят в момента, така и да помага новоразкриващи се с компетентна помощ.
Сдружение „ЖАНЕТА” е доставчик на социални услуги за деца и семейства в общността, с делегирана от държавата дейност. Сдружението притежава 6- годишен административен и организационен  опит за планиране на разкриването на нови социални услуги.
Сдружението има и изграден капацитет за управление на проекти.