Екип-Център за обществена подкрепа

   Пeтър Василев - Директор. 
    Магистър по Икономика, завършил СА "Д.А.Ценов"-Свищов.Има богат управленски и административен опит.
    Професионална квалификация-Сътрудник социални дейности, специалност Социална работа с деца и семейства в риск.

Гергана Станчева  - Психолог. Завършила бакалавърска степен специалност "Психология" в ШУ "Епископ Константин Преславски" Магистър  по Психология . Стаж по специалността – 5 години Допълнителни курсове и обучения  „Работа с деца, преживели насилие“, „Управление на социалните услуги за деца – Център за обществена подкрепа“,  „Психодраматични техники за пряка работа с деца. Арттерапия и музикотерапия. Стрес и техники за справяне със стреса., „Психосоциална  подкрепа при бедствия”, „Работа в екип и мотивация на специалистите“
„Обучение за обучители“, „Оценка на риска в социалните услуги“,  „Обучение на супервайзори в социалната работа“,  „Как да слушаме, разговаряме и играем с детето от предучилщна възраст –
практически насоки, техники и методи в работата с деца с проблеми в поведението в предучилищна възраст” , „Клинични опорни точки в  директната работа с деца и родители”, „Работа при кризи”,  „Системен подход при работа с деца и семейства”  и др.Янка Панова - Социален работник. Завършила бакалавърска степен специалност "Социални дейности " в ВТ Университет "Св. св. Кирил и Методий" висше образование-  специалност „Социални дейности” – степен бакалавър, общ стаж по специалността  - 14 години.
Допълнителни курсове и обучения „Управление на социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа”,„Интерактивни методи за формиране на адекватна самооценка”
„Подходи за работа с деца с агресивно поведение –I – II част”, „Социална работа на деца и семейства в риск”, „Ролята на оценката в работата по случаите на деца в риск и партньорският поход с техните семейства”, „Психодраматични техники за пряка работа с деца. Стрес и техники за справяне със стреса.”, „Клинични опорни точки в директната работа с деца и родители”
„Работа в екип и мотивация на специалистите”, „Обучение за обучители”
„Обучение за супервайзори в социалната работа”, „Обучения по приемна грижа”, „Обучение за обучители, „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници” , „Обучение по приемна грижа – базово и специализирано” и др.Сашка Минчева - Социален работник. Завършила бакалавърска степен специалност "Социални дейности " в ШУ "Епископ Константин Преславски". Общ стаж по специалността- 10 год.
Допълнителни курсове и обучения:  Техники за извършване на скрининг, ранни практики, интервенции и насочване към лечение. , Клиничен подход в директната работа с деца в риск., Работа по случай на домашно насилие., Интервюиране на деца ,Без шамар- как с любов и уважение да наложим на детето си граници, Оценка на риска в социалните услуги , Социална работа със семейства.
Позитивни подходи и физическа намеса за подкрепа на юноши с емоционални и поведенчески затруднения, Ролята на оценката в работата по случаите на деца в риск и партньорски подход с техните семейства, Социална анимация, Педагогика на травмата ,Работа по случай на родителско отчуждение, Пряка работа с деца и техните семейства в случаите на родителско отчуждение, дете с увреждане и тийнейджъри с проблемно поведение, Психодраматични техники за пряка работа с деца и др.
  Сибел Бориславова- Социален работник. Завършила бакалавърска степен специалност "Социални дейности" в ШУ "Епископ Константин Преславски". Магистър по "Организация и управление на социално-педагогическите дейности"-социален педагог.С дългогодишен опит в системата на закрила на детето. Допълнителни курсове и обучения: „Работа с деца с девиантно и делинквентно поведение”; „Социална работа по случай”; „Социална работа със семейства на деца в риск”; „Закрила и удовлетворение на нуждите на децата и семействата” и др. Преминала обучение по проект „Приеми ме” – оценка и обучение на кандидати за приемни родители.


                                
 Павлинка Йорданова - специалист "Социални дейности", завършила бакалавър "Социална педагогика" в РУ "Ангел Кънчев".  Георги Георгиев - шофьор