Приемна грижа

 
 
Какво е приемна грижа?
 
Приемната грижа означава да се грижиш за  деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи  за тях.
 
Кои деца имат нужда от приемна грижа?
 
Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла.

 • Досега децата, лишени от родителски грижи, се  настаняваха в домове за деца без родители. Но събраният в тази насока опит сочи, че това не е най-добрия  начин за тяхното отглеждане. Грижите, получавани там, не могат да осигурят семейната среда, така необходима на тези деца, за да се подготвят за живота  си като възрастни.
 
Какви видове приемна грижа има? 


 • Приемната грижа предлага алтернатива на отглеждането в детски дом и осигурява на децата възможност да живеят в семейство за краткосрочен или дългосрочен период от време в зависимост от нуждите на децата.
 • Приемната грижа осигурява подкрепа за семейства в криза, като им предлага временна грижа за децата им, докато се разрешат проблемите на семейството, обикновено с помощта на социален работник.
 • Приемните родители работят заедно със социалния работник, за да се постигне връщането на детето при семейството му. Те помагат за  поддържането на здрави връзки между детето и роднините му, докато то живее в приемното семейство.
 • Основната цел на приемната грижа е детето да се върне в  собственото си семейство възможно най-бързо. Понякога, обаче, усилията в тази насока се оказват неуспешни и за детето трябва да се направят други планове.
 • Някои деца са били изоставени от родителите си или са живели за дълъг период по домове. Те се нуждаят от сигурността на постоянното настаняване в семейство, което приема да се грижи за тях, докато са готови за самостоятелен живот.

Кой може да стане приемен родител?

Нужни са много и различни семейства за много и различни деца.
Може да сте женени или неженени, със или без ваши собствени деца, да работите или да сте в пенсия, да  живеете в собствено  жилище или под наем.
Това, което е необходимо, е да имате достатъчно място в къщи за детето и достатъчно  време, за да му осигурите вниманието, от което се нуждае.
     
 Не можете да станете приемен родител, ако:

 • сте били осъждани,
 • ако сте в лошо здравословно състояние
 • имате проблеми с алкохол и наркотици.
 Нужно е да покажете, че имате желание да се грижите за деца   и да се включите в обучение по приемна грижа.
 Необходимо е също да проявявате разбиране към нуждите на настанените деца и желание да работите в партньорство със социалните работници.
 

Каква подкрепа получават приемните родители?


 • Приемните родители получават финансова помощ за издръжка на детето, а също и подкрепа и напътствия от социалните работници за периода на  настаняването му.
 • Всички приемни родители преминават  обучение по приемна грижа като част от  началната подготовка и периода на оценка.
 • Приемните  родители получават  непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник – специалист по приемна  грижа.
 • Приемните родители могат да посещават група за подкрепа, за да споделят преживяванията си и да си помагат. Предлага се и допълнителна подкрепа в случаите, когато приемното дете поддържа контакт със своите родители или други роднини. Срещите с тях обикновено са в присъствието на социалния работник и при необходимост се осъществяват извън дома на приемното семейство.
 • Осигурява се месечна сума за издръжка на детето. Тя е  различна при деца на различна възраст.
 • Професионалните приемни родители се назначават на трудов договор към социалната служба и получават трудово възнаграждение според възрастта на детето.

 Как можете да станете приемен родител?

 • Да станеш приемен родител е отговорно решение.  Точно поради това при набирането на приемни родители ние започваме с осигуряване на информация относно приемната грижа и децата, които се нуждаят от нея, за да Ви помогнем да прецените дали това е подходящ избор за Вас и Вашето семейство.
 • Редовно се организират информационни срещи и Вие можете да присъствате на тях, без това да Ви задължава по някакъв начин и да е необходимо да вземете решение веднага.
 • Ако желаете да научите повече за приемната грижа или да присъствате на информационна среща, за нас ще е удоволствие да Ви помогнем

    Какви услуги предоставя Център за обществена подкрепа към сдружение "ЖАНЕТА" ?

 • Провеждане на информационни срещи и кампании за подробно разясняване на същността на приемната грижа.
 • Проучване и оценяване на годността на кандидатите  в рамките на 4 месеца и изготвяне на оценъчен доклад .
 • Провеждане на задължително обучение по утвърдена от ДАЗД и МТСП програма.
 • Подкрепа през перода на напасване и срещи с определено дете.
 • Наблюдение, подкрепа, съдействие и супервизия на утвърдени приемни семейства след настаняване на дете.
 • Допълнителни обучения, според потребностите на семейството.  
 • Организиране на група за взаимопомощ и обмяна на опит от приемни семейства.                                                                    
 
 

Консултации и запитвания
 
Сдружение „ЖАНЕТА”  гр. Разград, бул. „България” № 4
тел. (084) 66-02-83
 
Електронен адрес
 
waieta@abv.bg
 
или

Отдел “Закрила на детето”
гр.Разград, ул.”Княз Борис” №72,
 тел. 66-22-87