Социални Услуги


Сдружение  "ЖАНЕТА" гр. Разград  управлява Център за обществена подкрепа като делегирана държавна дейност . Управлението на услугата е възложено на сдружението от Община Разград с договор № 311 / 03.09.2010 г.
От 01.09.2020г. управлява социална услуга Звено "Майка и бебе".