Съмишленици

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата.

http://nmd.bg/nmd-network/

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (НАСО)
София 1000
ул. "Сердика" 13, ет. 4
тел. 0882/122 722
www.naso.bg
info@naso.bg

ОБЩИНА РАЗГРАД

БУЛ."БЕЛИ ЛОМ" №37А
7200 РАЗГРАД
ТЕЛ: (084) 660 091, 660 092
ФАКС: (084) 660 090
E-MAIL: obshtina@razgrad.bg   
www.razgrad.bg
ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"  РАЗГРАД Разград
ул. Княз Борис 72
Тел.: 084/ 66-22-87
084/ 66-05-89
E-mail: ossp.rz@mbox.infotel.bg
   
Институт по социални дейности и практики /ИСДП/
ул. "Княз Борис" I, № 78,  ет. 2     1000 София
тел/факс: 02/ 852 47 13, 02/987 98 03; GSM: 089 44 123 68
e-mail:      sapi@sapibg.org;             sapi@abv.bg
www.sapibg.org