Управителен съвет

  Грациела Костадинова Ранкова  - Недева
  Председател на УС и един от учредителите на ЖАНЕТА; образование висше-магистър, специалност право. В момена работи като      Председател на Регионалния съвет на КНСБ-Разград.


   Пейчо Добрев Георгиев
   Магистър по математика. В момента директор на ГПЧЕ "Екзарх Йосиф"-гр. Разград. Богат  административен опит , както и работа  в неправителствения сектор .Успешни  разработки и реализации на проекти с европейско финансиране. Съпричастен към проблемите на младите

 
 

   Марияна Деянова Господинова