За дарения

Специалистите от Център за обществена подкрепа към сдружение "ЖАНЕТА"  работят с деца и семейства в различен риск. Голяма част от потребителите имат много нисък социален статус и затруднения да обезпечат нуждите на децата, които отглеждат. Често водеща причина родители да изоставят децата си е тежкото социално положение. Материалното подпомагане на семейства в нужда е част от превантивната работа на Центъра.
С тази цел сдружението приема дарения - детски дрехи, обувки, пособия, играчки. 
Ние гарантираме , че даренията ще бъдат използвани по предназначение за конкретни нужди на деца и семейства.

За предоставяне на дарения може да се свържете с нас на адрес:

гр. Разград , бул. "България" № 4, тел. 084/ 66 02 83